Välkommen till Förskolan LÄR i Nacka!

Likabehandlingsplan: 2018

Förskolan som öppnades hösten 2005 är belägen i det natursköna Gustavsvik med närhet till kommunikationer och skogsområden. Lokalerna är moderna och ljusa och på den stora gården erbjuds många möjligheter till kreativ lek och spännande aktiviteter.

Förskolan tar emot 80 barn från ett års ålder och barnen går kvar tills de går vidare till förskoleklass i den skola föräldrarna väljer. Barngrupperna är åldersindelade med Två småbarnsgrupper med 10 barn i lilla gruppen och 15 barn i stora gruppen, 18 barn i 3-årsgruppen och 18-20 barn i 4- och 5-årsgrupperna. En förskollärare och en-två barnskötare arbetar i respektive grupp.

Förskolan LÄR utmärks genom sin lärande profil med lärande samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med sång, musik och utelek för alla barn varje dag. Grupperna gör härliga utflykter i skog och mark, där barnen lär sig om naturen och dess mångfald.

Alla grupper har fasta tider under veckan för rörelselek/gymnastik i förskolans rörelserum.

1-och 2-åringarna sover utomhus i egna vagnar.

Vi tillvaratar flertalet av de vanligen förekommande traditionerna såsom halloween, jul, lucia, midsommar m.fl. Egna skapade traditioner är förskolans dag, lilla Vasaloppet, fixarveckan utomhus och födelsedagar.

Köket tillåter inte egen matlagning så maten levereras av cateringfirman Kleins Skolrestaurang. Alla äter på respektive avdelning. Barnen lär sig med ålder att äta själva, duka, ta maten själv och att skicka faten till varandra.

Förskolans LÄR följer Nacka kommuns riktlinjer vad gäller öppettider (6.30-18.00) och följer kontinuerligt upp föräldrarnas behov av barnomsorg. Vänligen kontakta förskolechefen Yvonne Borg för ytterligare frågor.